Theses 

Produkt jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Petr Podařil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Podařil

Bakalářská práce

Produkt jako zdroj konkurenční výhody

Product as the source of a competitive advantage

Anotace: Tématem bakalářské práce je pohled na produkt jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem jsou čerstvé těstoviny firmy Čerstvá pasta. Práce využívá teoretických poznatků v oblastech teorie produktu, segmentace, konkurenční výhody a marketingové komunikace. Cílem práce je formulace aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti produktů firmy, zvýšení obchodního podílu firmy a upevnění pozice na trhu. Dále pak vytvoření a uvedení na trh nového produktu - bezlepkové těstoviny, který bude zdrojem konkurenční výhody.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is Viewing of a Product as a Source of a Competitive Advantage. The selected product for demonstration is fresh pasta produced by the company Čerstvá pasta. The bachelor thesis uses theoretical knowledge in the areas of product knowledge, segmentation, competitive advantage and marketing communication. The aim of the thesis is formulation of activities which lead to increasing of the product competitiveness of the company as well as the growth of its business share and stabilisation of the company position on the market. Furthermore, the company strives for creating and launching of a new product of gluten-free pasta which shall be the new source of a competitive advantage.

Klíčová slova: Produkt, Konkurence, Segmentace, Firma, Zákazníci, Analýza, Image, Čerstvost, Kvalita, Chuť, Těstoviny, Lepek, Komunikace, Cena, Reklama, Trh Product, Competition, Segmentation, Firm, Customer, Analysis, Freshness, Quality, Taste, Pasta, Gluten, Communication, Price, Advertisement, Market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:24, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz