Bc. Jana Faltejsková

Diplomová práce

Computergestütztes Übersetzen technischer Texte am Beispiel der Betriebsanleitung aus dem Deutschen ins Tschechische

Computer-assisted translation of technical texts on the example of the owner's manual from German into Czech
Abstract:
The subject of this diploma thesis entitled “Computer-assisted translation of technical texts on the example of the owner's manual from German into Czech” is a contrastive analysis, as well as a categorization and statistical evaluation of errors in the computer-assisted translation of a set of the owner's manual in German and Czech. This material is used in practice by the translation firm that provided …více
Abstract:
Předmětem diplomové práce s názvem „Computergestütztes Übersetzen technischer Texte am Beispiel der Betriebsanleitung aus dem Deutschen ins Tschechische“ je kontrastivní analýza, jakož i kategorizace a statistické vyhodnocení chyb v počítačem podporovaném překladu návodu k obsluze v německém a českém jazyce. Tento materiál přímo v praxi poslouží překladatelské firmě, která pro tuto diplomovou práci …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dana Spěváková
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta