Bc. Eva Molinariová, DiS.

Diplomová práce

Bankovní produkty a služby pro municipality

Bank Products and Services for Municipalities
Anotace:
Základním cílem diplomové práce je charakterizovat bankovní produkty, které nabízejí nejvýznamnější tuzemské bankovní domy pro veřejnou správu. Práce analyzuje využití produktů těchto bank samosprávou. Práce podává základní charakteristiku municipalit jako organizací zřízených a vedených krajem, jejich finanční hospodaření a nabídku municipalitních výhod poskytovaných vybranými bankami českého trhu …více
Abstract:
Principal aim of the thesis is the characterisation of bank products which are offered by the national banking houses to state administration. The work analyses the usage of these products by municipal authorities. Further, it provides basic characteristics of municipalities as organisations which were established and are managed by regions. It looks into its financial management and the offer of benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Lucie Blašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS