Bc. Julie Fiedlerová

Bakalářská práce

Verbální komunikace mezi učitelem a žákem s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě české školy

Verbal communication between a teacher and a student with a different mother tongue in a standard Czech class
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o verbální komunikaci mezi učitelem a žákem s odlišným mateřským jazykem v běžných třídách českých škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce vychází z odborné literatury a jsou zde vymezeny pojmy komunikace, interkulturní komunikace a pojmy s ní spojené, žák s odlišným mateřským jazykem a především postava učitele a jeho komunikace s tímto …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on a verbal communication between a teacher and a student of a different mother tongue in a standard Czech class. This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the first part education literature is used. The terms such as a communication, an intercultural communication and the terms associated with this communication, a student of a different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta