Bc. Kristýna Brožová

Diplomová práce

Interkulturní komunikace ziskového sektoru bankovnictví, jakožto nedílné součásti cestovního ruchu.

Intercultural communication profit sector banking, as an integral part of tourism
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou interkulturní komunikace uvnitř nejmenované bankovní skupiny a implementováním IT standardů stanovené mateřskou společností. Cílem je prozkoumat interkulturní rozdíly v oblasti komunikace a zefektivnit proces dodržování a implementování IT standardů. Výsledkem této diplomové práce je soubor doporučení, která mohou být aplikovány v korporátní praxi.
Abstract:
This thesis is focused on analyse of intercultural communication in unnamed banking group and implementation of IT standards established by mother company. The main goal is to explore intercultural differences in communication and streamline the processes of compliance and implementation of IT standards. The result of this thesis is a set of recommendation which can be applicable in the corporate environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robin Koklar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze