Bc. Barbora BOYKO

Master's thesis

Orientace klientů Azylového zařízení Havířov v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR

Orientation of the clients of residential centre Havířov in offer of services Refugees Facilities Admistration
Abstract:
Diplomová práce se věnuje klientům Azylového zařízení Havířov, tedy žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, a jejich orientaci v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR. Teoretická část obsahuje vedle základních pojmů činnost Správy uprchlických zařízení na poli azylové politiky ČR. Podstatná část byla věnována jejím službám, které poskytuje prostřednictvím svých zařízení. Zejména službám …more
Abstract:
The diploma work devoted to Asylum Centre's clients in Havířov, therefore to applicants for international protection, and their orientation in providing services by Refugee Facilities Administration of the Ministry of Interior. Except the basic concepts the theoretical part includes the activity Refugee Facilities Administration in asylum policy field of the Czech Republic. A substantial part was devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2010
Accessible from:: 18. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOYKO, Barbora. Orientace klientů Azylového zařízení Havířov v nabídce služeb Správy uprchlických zařízení MV ČR. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta