Bc. Josef Ulrich

Master's thesis

Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory"

Project of Establishment of a New Business Entity Named "Untraditional Residential Facility for Elderly People"
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout projekt k založení netradičního pobytového zařízení pro seniory. V úvodní části jsou zpracovány teoretické podklady pro vypracování podnikatelského plánu. V praktické části diplomové práce je provedena analýza okolí pomocí PEST a Porterovy analýzy. Stěžejní částí práce je vypracování konkrétního podnikatelského plánu k založení nového subjektu, vycházející z předchozích …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose a project to establishment untraditional residential facility for elderly people. The first part focus on the theoretical basis for the elaboration of the business plan. As for the practical part of this diploma thesis, there is elaborated external analysis trough the PEST and Porter's analysis. The crucial section of this diploma thesis focus on concrete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ulrich, Josef. Projekt založení nového podnikatelského subjektu "Netradiční pobytové zařízení pro seniory". Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Enterprise Economics