Bc. Lucie Nahodilová

Diplomová práce

Podnikatelský záměr v oblasti gastronomie

Business plan in gastronomy section
Anotace:
Tématem diplomové práce je podnikatelský záměr v oblasti gastronomie. Cílem této práce je vytvořit ji tak, aby případně posloužila jako předloha majitelům podniků, kteří nemají žádné předešlé podnikatelské zkušenosti ani podnikohospodářské vzdělání. Tato práce pojednává o relevantním obsahu podnikatelského plánu pro gastro provozovnu, o tom, jakým způsobem při jeho sestavování postupovat a jak nastavit …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the business plan in the field of gastronomy. The aim of this work is creating a pattern that could be used by business owners who do not have any previous business experience or entrepreneurial education. This paper deals with the relevant content of the business plan for the gastronomic establishment, explaining how to build the plan and how to set up the appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství