Bc. Jakub Procházka, Ph.D.

Diplomová práce

Experimentální ověření souvislosti mezi prosociálním chováním a tendencí vyžadovat prosociální chování od ostatních

Experimental detection of the connection between prosocial behaviour and the tendencion to claim prosocial behaviour from the others
Anotace:
Práce je zaměřena na vztah mezi prosociálním chováním a tendencí vyžadovat prosociální chování. V první části autor definuje pojmy „prosociální chování“ a „vyžadování prosociálního chování“ a popisuje přístupy k prosociálnímu chování. Uvádí teorie, které prosociální chování vysvětlují, a vyjmenovává faktory, které jej ovlivňují. Ve druhé části práce autor prezentuje korelační výzkum, jehož cílem bylo …více
Abstract:
The paper is focused on relation between prosocial behavior and the tendency to demand prosocial behavior. In the first part, the author defines the terms “prosocial behavior” and “demanding prosocial behavior” and describes various attitudes towards prosocial behavior. Furthermore, he introduces theories explaining prosocial behavior and lists key factors influencing prosocial behavior. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie