Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Bakalářská práce

Souvislost mezi prosociálním chováním a vyžadováním prosociálního chování

The connection between prosocial behavior and the expectation of prosocial behavior
Anotace:
Práce se zabývá zejména souvislostí mezi tendencí cloveka chovat se prosociálne a tendencí prosociální chování vyžadovat od ostatních. V teoretické cásti vysvtluje ruzná pojetí prosociálního chování a jeho jednotlivých složek a nabízí seznam faktoru, které mohou ovlivnit, zda se clovek zachová prosociálne nebo ne. Teoretická cást se také zabývá možnými zisky a náklady na prosociální chování a možností …více
Abstract:
The work deals mainly with connection between a tendency of a person to behave prosocially and a tendency to require prosocial behaviour from other people. In the theoretical part various conceptions of prosocial behaviour and its constituent elements are explained. A list of factors that can influence if a person behaves prosocially or not is offered. The theoretical part also deals with profits and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Psychologie