Mgr. Jitka Cilečková

Bachelor's thesis

Íránská zahraniční politika vůči Spojeným státům americkým za prezidentů Chatámího a Ahmadínežáda

Iranian foreign policy towards the United States of America under the presidents Khatami and Ahmadinejad
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá íránskou zahraniční politikou vůči Spojeným státům americkým v letech 1997-2010. Zkoumá, zda má příslušnost k reformní nebo naopak konzervativnímu křídlu prezidenta vliv na jeho pohled na vztahy se Spojenými státy. Je v ní kladen důraz na vztah mezi íránskou vnitřní a vnější politou a vliv mocenských center.
Abstract:
This analysis research into Iranian foreign policy toward United States of Americe between years 1997-2010. It examines also if being reformist or conservative influence president´s view on relatins with United States. There is also an important part which stress relation between Iranian internal and external policy and the influence of the centers of power.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedúci: Mgr. Oldřich Vondruška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Hoder

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií