Ing. Martin Křepel

Diplomová práce

Analýza hospodaření s majetkem vybraného ÚSC

Municipalitys property management analysis of the chosen territorial administrative whole
Anotace:
Pro účely analýzy hospodaření s majetkem vybraného ÚSC bylo vybráno město Hlučín. Práce je rozdělena na několik částí. V první části je na základě sestudování odborné ekonomické literatury, související legislativy a samozřejmě s využitím dostupných webových stránek vytvořen základní přehled o tom, jak teorie popisuje hospodaření obce s majetkem. Druhá část práce se věnuje jednak samotnému rozpočtu …více
Abstract:
The city Hlučín was chosen for the analysis management of property exquisited territorial administrative whole. The thesis is divided into several parts. The first part is based on a basic overview of how the theory decribes the properte management community. As the basics are used the professional economics literature, related legislation, and of course using the available web pages. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa