Bc. Ondřej VRZAL

Bakalářská práce

Levitace balónku na vodním sloupci\nl{}

Ball levitation on column of water
Anotace:
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na využití programovatelných automatů v praxi. Zaměřuje se především na práci s programovatelnými automaty švýcarské společnosti Saia-Burgess a jejich využití na reálném modelu. Je také řešeno téma vizualizace systému v jednom z mnoha SCADA/HMI systémů.
Abstract:
Presented work is focused on usage of programmable controllers in practices. It is aimed mainly to work with programmable controllers of Swiss company Saia {--} Burgess and its usage with real model. The ways of visualization by SCADA/HMI systems are presented too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008
Zveřejnit od: 15. 5. 2008
Identifikátor: 9172

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRZAL, Ondřej. Levitace balónku na vodním sloupci\nl{}. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.