Jan MATĚJKA

Bakalářská práce

Otázka Falkland v britsko-argentinských vztazích od počátku 80. let do současnosti

The Falkland question in British-Argentine relations from the early 1980s to the present
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou Falklandských ostrovů a jejich otázkou v britsko-argentinských vztazích. Zaměřuji se zde na zásadní události, které formovaly spor o suverenitu Falkland v zahraničně-politickém kontextu. Předmětem mé analýzy bude období od 80. let 20. století až po současnost. Práce je rozdělena na poměrně krátkou, teoretickou část, která se věnuje zahraniční politice obecně, a praktickou …více
Abstract:
This bachelor's thesis concentrates on analysis of the Falkland Islands and their position in the British-Argentine relations. I focus on crucial events, which have formed the dispute over sovereignty of the Falklands in foreign-political context. The subject of my analysis is the period from the 1980s till the present. The thesis is divided into two parts, short theoretical segment, which deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKA, Jan. Otázka Falkland v britsko-argentinských vztazích od počátku 80. let do současnosti. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/