Anna Votočková

Bakalářská práce

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)

Congress Services at Selected Hotels in Prague (Comparative Analysis)
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji srovnávací analýze kongresových služeb hotelu Diplomat Praha a Clarion Congress Hotelu Prague. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům spojeným s cestovním ruchem obecně, hotelnictvím, kongresovým cestovním ruchem, jeho vývojem a typy kongresových akcí. Je zde věnován prostor i destinacím kongresového cestovního ruchu a situaci …více
Abstract:
In this thesis I deal with the comparative analysis of conference services at the Diplomat Hotel Prague and Clarion Congress Hotel Prague. The work is divided into three chapters. First chapter concerns basic terms associated with tourism in general, hospitality, congress tourism, its development and the types of congress events. There is also part dedicated to convention destinations and current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Sylva Tvrdíková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Mičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví