Bc. Lenka Nakládalová

Bachelor's thesis

Manipulace ve válečné fotografii

Manipulation in War photography
Abstract:
Ve své bakalářské práci se pokusím zachytit různé pohledy na manipulaci s fotografiemi jako zdrojem informací v rámci ozbrojených konfliktů jak v minulosti, tak v současnosti. Zároveň se pokusím popsat počátky využívání fotografie ve vojenství pro dokumentační účely a také využití inscenované fotografie pro propagandistické plakáty. Na fotografie se pokusím dívat z třech různých pohledů a to: vítěz …more
Abstract:
In this document, I describe different views of photo manipulation as an source of information in armed conflict in the past and in present. Furthermore I would like to describe the origins of photography in military as the documentation intentions And also using the staged photography as the posters of propaganda. I would like to see these photographs from three different perspectives: winner, defeated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Míčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta