Aleš CÍRUS

Bakalářská práce

Analýza a zhodnocení dopadů účetní reformy do hospodaření příspěvkových organizací

Analysis and valorization of effects of the accounting reform in the economy of allowance organizations
Anotace:
V bakalářské práci analyzuji a hodnotím dopady účetní reformy do hospodaření příspěvkových organizací. Bakalářská práce je sestavena z pěti kapitol, po Úvodu následují dvě kapitoly, jež tvoří Teoretickou část. V první kapitole provádím rozbor účetní reformy ve veřejném sektoru, platné od 1. 1. 2010. Druhá kapitola je věnována zejména specifikaci příspěvkových organizací a dále se zabývá účetnictvím …více
Abstract:
The bachelor thesis is concentrated on analysis and valorization of effects of an accounting reform in economy of allowance organizations. The bachelor thesis consists of five chapters. The introduction is followed by two chapters, which form the Theoretical part of thesis. The analysis of the accounting reform in a public sector, that is lawful since 1. 1. 2010 is accomplished in the first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CÍRUS, Aleš. Analýza a zhodnocení dopadů účetní reformy do hospodaření příspěvkových organizací. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická