Bc. Tomáš Enter

Bakalářská práce

Nacionálně - populistické politické strany v ČR: příčiny neúspěchu, podmínky etablování

National - Populist Political Parties in the Czech Republic: Causes of Failure, Conditions of Establishment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nacionálně - populistickými stranami v ČR. První část je zaměřena na teoretické vymezení termínů, se kterými se v textu pracuje. Druhá část ve stručnosti popisuje 5 významnějších nacionálně - populistických stran v ČR (Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa, Právo a Spravedlnost, Národní sjednocení, Národní stranu a Suverenitu - Blok Jany Bobošíkové …více
Abstract:
This thesis deals with national - populist parties in the Czech Republic. The first part focuses to theoretical definition of terms with which the text works. The second part briefly describes the five major national - populist parties in the Czech Republic (The Association For the Republic - Republican Party of Czechoslovakia, Law and Justice, National Unity, National Party and Sovereignty - The Block …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Suchánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií