Mgr. Barbora Petrová, Ph.D.

Disertační práce

Professionalization of political parties' communication in the Czech Republic

Professionalization of political parties' communication in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá oblastí politické komunikace a politických public relations v českých politických stranách. Cílem je lépe porozumět změnám, které se odehrávají ve způsobu jakým strany komunikují s médii a s voliči. Výzkum je plánován jako deskriptivní vícepřípadová studie v rámci kvalitativního přístupu. Zjišťuje zejména úroveň profesionalizace komunikace politických stran. Pro tento účel výzkum replikuje …více
Abstract:
The thesis investigates the field of the political communication and the parties’ public relations in the Czech Republic. The aim of the study is to better understand new trends in the way the Czech parties and politicians approach voters and media. Therefore, the research, which is designed as a descriptive multi-case study in the scope of qualitative research, examines the level of professionalization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií