Ing. Luděk Klement

Bakalářská práce

Moderní přístupy ve zkoumání rozhodovacích procesů zákazníka

Modern Approach to Examination the Decision-making of the Customer
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce mapuje nejmodernější přístupy ve zkoumání rozhodovacích procesů zákazníků, snaží se rozpoznat, zdali se při nakupování chováme skutečně vždy tak, jak říkají klasické ekonomické teorie – tedy racionálně, nebo také podléháme emocím. Teoretická část popisuje vývoj ekonomických úvah člověka, snaží se najít historické souvislosti mezi naším racionálním a emočním rozhodováním. V …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the most modern approaches to investigation of customers decision processes, it tries to recognize if we behave during shopping really in accordance with classical economical theories – it means rationally, or we also give in emotion. Theoretical part describes development of economic thinking of a human being, it tries to find some historical connections between our rational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: Ing. Mária Čidlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace