Eva Konečná

Bakalářská práce

Zhodnocení kvality služeb poskytovaných Dopravním podnikem Ostrava z pohledu zákazníka

Quality Evaluation of Services Provided by Dopravní podnik Ostrava from a Customer Perception
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením kvality služeb Dopravního podniku Ostrava, jejímž hlavním předmětem činnost je poskytování služeb v přepravě osob. Teoretická část práce je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s kvalitou, službami, spokojeností zákazníků a zvláště pak s použitými metodami, jako je např. ECSI. V třetí části je představen podnik, jeho historický vývoj, organizační uspořádání …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of quality of service Dopravní podnik Ostrava, whose principal activity is the provision of services in passenger transport. The theoretical part focuses on the interpretation of terms related to quality, service, customer satisfaction, and especially with the methods used, such as ECSI. In the third part are presented company, its historical development, organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Radim Maňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku