Ing. Kateřina Burešová

Bakalářská práce

Sociálně psychologické faktory ovlivňující pracovní spokojenost

Socio-psychological Factors Affecting Job Satisfaction
Anotace:
Bakalářská práce je věnována definici pojmu pracovní spokojenosti a faktorům, které ji ovlivňují. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, na popis teorií pracovní spokojenosti a motivace a na rozdělení faktorů pracovní spokojenosti. Základní součástí praktické části je vypracovaný dotazník, prostřednictvím něhož byl proveden vlastní průzkum pracovní spokojenosti v oblasti bankovního …více
Abstract:
This work is dedicated to the concept of job satisfaction and factors affecting it. The theoretical part focused on explaining basic concepts to describe the theory of job satisfaction and motivation, and allocation of factors of job satisfaction. An essential part of practice is structured questionnaire, which was carried out through its own survey of job satisfaction in the banking sector. The inquiry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS