Theses 

Sociálně psychologické faktory ovlivňující pracovní spokojenost – Ing. Kateřina Burešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Burešová

Bakalářská práce

Sociálně psychologické faktory ovlivňující pracovní spokojenost

Socio-psychological Factors Affecting Job Satisfaction

Anotace: Bakalářská práce je věnována definici pojmu pracovní spokojenosti a faktorům, které ji ovlivňují. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, na popis teorií pracovní spokojenosti a motivace a na rozdělení faktorů pracovní spokojenosti. Základní součástí praktické části je vypracovaný dotazník, prostřednictvím něhož byl proveden vlastní průzkum pracovní spokojenosti v oblasti bankovního sektoru. Cílem šetření je zjistit nejvýznamnější faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost resp. nespokojenost v bankovních ústavech.

Abstract: This work is dedicated to the concept of job satisfaction and factors affecting it. The theoretical part focused on explaining basic concepts to describe the theory of job satisfaction and motivation, and allocation of factors of job satisfaction. An essential part of practice is structured questionnaire, which was carried out through its own survey of job satisfaction in the banking sector. The inquiry is to identify important factors that influence job satisfaction respectively dissatisfaction with banking institutions.

Klíčová slova: Práce, pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti, motivace, dotazníkové šetření. Jobs, job satisfaction, factors of job satisfaction, motivation, survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:26, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz