Bc. Božena BURCAROVÁ

Bakalářská práce

Výchovná opatření ukládaná mladistvým pachatelům

Educational Measures imposed on a juvenile offender
Anotace:
V roce 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, nazývaný zkrácenou formou "zákon o soudnictví ve věcech mládeže". Tento zákon významně upravil postavení mladistvých pachatelů a došlo ke změně přístupu k mladistvému delikventovi. Zákon vymezil mnoho nových pojmů, mimo jiné pojem opatření výchovná …více
Abstract:
In 2004, Act No. 218/2003 Coll. came into force; it is an act on the liability for unlawful acts of juveniles and on judiciary concerning juveniles and amending some laws, called in a shortened form the "Act of Judiciary Concerning Juveniles". This act significantly modified the position of juvenile offenders and there was a change in approach to juvenile offenders. The law defined many new concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Michal Holčapek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURCAROVÁ, Božena. Výchovná opatření ukládaná mladistvým pachatelům. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 87jtl4 87jtl4/2
3. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2012
Bulanova, L.
4. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.