MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků

Diabetes mellitus and oral health: clinical, microbiological and genetic factors affecting the origin and development of periodontitis in diabetic patients
Abstract:
Úvod. Diabetes mellitus a parodontitis jsou chronická zánětlivá onemocnění s vysokou prevalencí, která mají některé společné znaky a mohou se vzájemně ovlivňovat. Diabetes snižuje rezistenci parodontálních tkání a usnadňuje jejich poškození mikroorganizmy, má vliv i na tvrdé zubní tkáně a ústní sliznice. Parodontitis naopak může přispět k rozvoji systémových známek zánětu a být rizikovým faktorem inzulinové …more
Abstract:
Introduction. Diabetes mellitus and periodontitis are chronic inflammatory diseases with high prevalence. Both conditions possess some common traits and can mutually affect each other. Diabetes weakens resistance of the periodontal tissues, eases their damage by microorganisms, and affects hard dental tissues and oral mucosa. Periodontitis can lead to the development of systemic traits of the inflammation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 12. 2016
  • Supervisor: prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta