Bc. Martina BĚLOHRADOVÁ

Diplomová práce

Subjektivní vnímání času a životní spokojenost u různých generací na Facebooku

Subjective Time Perception and Life Satisfaction among Generations on Facebook
Anotace:
Cílem této práce bylo ověřit dosavadní poznatky získané srovnáním lidí s Facebookem a bez něj, a také prozkoumat rozdíly u různých generací na Facebooku. Na tato dvě hlavní témata se zaměřily výzkumné otázky, ze kterých vycházelo celkem osm hypotéz. Hypotézy byly ověřovány pomocí dotazníkového šetření za použití Dotazníku životní spokojenosti a Zimbardova dotazníku časové perspektivy na výzkumném souboru …více
Abstract:
The aim of this paper was to verify the existing knowledge gained by comparing people with and without Facebook and also to examine the differences between different generations on Facebook. These two main topics focused on research issues that led to a total of eight hypotheses. Hypotheses were verified using a questionnaire survey using the Life Satisfaction Questionnaire and Zimbardo's Time Perspectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLOHRADOVÁ, Martina. Subjektivní vnímání času a životní spokojenost u různých generací na Facebooku. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pt2xfr pt2xfr/2
28. 11. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 11. 2018
Marklová, E.
29. 11. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.