Bc. Pavlína NĚMEČKOVÁ

Diplomová práce

Genderové role mužů

Gender roles of men
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou genderových rolí a zaměřuje se na mužské genderové role a genderové stereotypy. Sleduje proměny, kterými genderové mužské role prošly v moderní společnosti a zaměřuje se především na jejich současnou podobu v rodině a společnosti. Teoretická část je rozdělena do tří vzájemně provázaných částí. První část se soustředí na vymezení a osvětlení ústředních …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the gender roles and it is focused on male gender roles and gender stereotypes. It observes the transformations that gender male roles passed in the modern society and it is especially focused on its present form in family and society. The theoretical part is divided into three interconnected parts. The first part is concentrated on the determination and illustration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Saforek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEČKOVÁ, Pavlína. Genderové role mužů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta