Mgr. Eliška Wiglasz

Bakalářská práce

Use of English in ESL Teaching at Secondary School

Use of English in ESL Teaching at Secondary School
Anotace:
Tato práce se zabývá systémem Use of English, což je slovní zásoba a gramatika. Cílem práce je prozkoumat, jak studenti vnímají různé typy výkladu gramatiky, jakým způsobem se gramatice a slovní zásobě věnují mimo výuku. Studenti jsou také dotazováni, co jim vyhovuje a kde by naopak uvítali změnu. V práci je analyzován pohled studentů na prezentaci gramatiky, slovní zásoby a témat v učebnicích používaných …více
Abstract:
This thesis deals with the Use of English, which is a system composed of grammar and vocabulary. The aim of this work is to study how learners perceive different methods of grammar explanation; how they deal with grammar and vocabulary outside of school; and the way they learn. Learners are also given questions about their level of satisfaction in classes; their ideas on how to change the classes; …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vclpp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Machničová
  • Oponent: Mgr. Lenka Jašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě