Bc. Alena Šimáková

Bakalářská práce

Pohádky trošku jinak aneb pohybovou pohádkou k výchově

Fairy tales in motion
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor pohybových pohádek, které by měly u dětí podpořit nejen rozvoj pohybových dovedností, ale především osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Soubor bude součástí širší metodické příručky pro pedagogy pracující s dětmi předškolního věku. Teoretická část práce obsahuje informace k vývoji dítěte předškolního období, o pozitivním vlivu pohybu …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to create a collection of fairy tales in motion which are supposed to support children´s development of motoric skills and furthermore to learn them to accept values and principles of our democratic society. The collection aims to be a part of a detailed methodical handbook for teachers and pedagogues working with pre-school children. The theoretical part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta