Michaela MIKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Pokusy v koncentračních táborech za 2. světové války

The Experiments in the Concentration Camps during the World War II
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pokusy v koncentračních táborech Dachau, Ravensbrück a Osvětim za druhé světové války. Zaměřuje se na vysvětlení jejich hlavních příčin, průběh a výsledky. V souvislosti s experimenty se pozornost rovněž soustředila na hlavní protagonisty těchto zločinů, kterými byli například doktoři Josef Mengele, Carl Clauberg či Horst Schumann, především ve smyslu, jaký byl jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with experiments in concentration camps Dachau, Ravensbrück and Oswiecim during the World War II. It is focused on explanation of its main causes, progress and consequences. In connection with these experiments the attention was focused on main protagonists of these crimes, who were for example doctors Josef Mengele, Carl Clauberg or Horst Schumann, firstly in sense of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKEŠOVÁ, Michaela. Pokusy v koncentračních táborech za 2. světové války. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická