Gaoge Jin

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Selected Company

Financial Analysis of the Selected Company
Anotace:
Financial analysis is the process of evaluating businesses, projects, budgets and other finance-related entities to determine their performance and suitability. Typically, financial analysis is used to analyze whether an entity is stable, solvent, liquid or profitable enough to warrant a monetary investment. When looking at a specific company, a financial analyst conducts analysis by focusing on the …více
Abstract:
Financial analysis is the process of evaluating businesses, projects, budgets and other finance-related entities to determine their performance and suitability. Typically, financial analysis is used to analyze whether an entity is stable, solvent, liquid or profitable enough to warrant a monetary investment. When looking at a specific company, a financial analyst conducts analysis by focusing on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava