RNDr. Vladimíra Vranová, Ph.D.

Doctoral thesis

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH

Characterization of constitutional and acquired chromosomal aberrations using high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH) and array-CGH techniques
Abstract:
Unbalanced constitutional and acquired chromosomal aberrations play a major role in pathogenesis of many genetic diseases in human. Due to this fact, methods that enable genome-wide determination of gains and losses of genetic material hold important position in modern cytogenetics. Since 1992, approaches based on comparative genomic hybridization (CGH) have been used. They enable genome-wide analysis …more
Abstract:
Vrodené a získané nebalansované chromozómové aberácie tvoria významnú zložku patogenézy mnohých geneticky podmienených ochorení u človeka. Z tohto dôvodu zastávajú dôležité miesto v modernej cytogenetike metódy umožňujúce celogenómovú detekciu ziskov a strát genetického materiálu. Od roku 1992 medzi ne patria metódy založené na princípe komparatívnej genómovej hybridizácie (CGH), ktoré umožňujú detekovať …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Vladimír Ferák, DrSc., prof. RNDr. Marie Jarošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta