Bc. Ivona Perutková

Diplomová práce

Molekulárně-cytogenetická charakterizace multiformního glioblastomu pomocí techniky array CGH

Molecular-cytogenetic characterization of Glioblastoma Multiforme using array CGH technique
Anotace:
Multiformní glioblastom (Glioblastoma multiforme, GBM) představuje nejčastější primární nádor centrálního nervového systému u dospělých a navzdory komplexnímu terapeutickému přístupu je jeho léčba dosud neúspěšná. GBM je charakteristický vysokou intratumorální heterogenitou a četnými genetickými změnami. Zatím bohužel nebyly nalezeny spolehlivé klasifikační markery, které by umožnily rozdělit pacienty …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary tumor of central nervous system of adult people with unsuccessful treatment. GBM is characterized by high intratumoral heterogeneity and numerous genetic changes. So far, there unfortunately have not been found any reliable classification markers that would allow us to divide patients with this disease into different subgroups in relation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta