Mgr. Petra Chalupová Kavková

Diplomová práce

Optimismus a naděje ve vztahu k chování souvisejícímu se zdravím

Optimism and hope in a relationship with health related behaviour
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce je parciální součástí výzkumu aktuálně probíhajícího výzkumu na Masarykově univerzitě „Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Práce pojednává o vybraných konstruktech optimismu – dispoziční optimismus a optimismus jako explanační styl, naději a chování související se zdravím u zkoumaných věkových kohort adolescentů a osob …více
Abstract:
This Master Diploma Thesis is a partial analysis of data from the research: Health –Enhancing and Health – Threating Behaviour: Determinants, Models and Implications“ which is actually ongoing at Masaryk´s University in Brno. This Master Thesis deals with the chosen constructs of the optimism – the dispositional optimism and the optimistic explanatory style, the hope and also with the health related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta