Kristýna MRVÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza výsledků voleb do Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky v okresu Louny

Analysis of the results of the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in the district of Louny
Anotace:
Od počátku zavedení volebního systému si lidé vytvářejí určité volební preference, které lze v jednotlivých územích vysledovat. Tato bakalářská práce se zabývá volebními trendy na území okresu Louny, přičemž jsou analyzovány výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mezi lety 2002 až 2017. Jsou analyzovány politické strany, hnutí a koalice, které překročily stanovenou hranici …více
Abstract:
People have formed certain election preferences in different areas since the beginning of an implementation of election system. This bachelor thesis is focused on election trends in electoral district Louny and election results of parliamentary election in the Czech Republic are analysed for period 2002-2017. Particularly are analysed political parties, movements or coalitions which crossed the given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRVÍKOVÁ, Kristýna. Analýza výsledků voleb do Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky v okresu Louny. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická