Bc. Katarína Havranová

Diplomová práce

Reconstruction of the “Orient” in Selected American and Canadian Films

Reconstruction of the “Orient” in Selected American and Canadian Films
Anotace:
Tato práce analyzuje vtah stereotypu a reality ve filmu. Od Saidova Orientalismu bylo napsáno mnoho kritických studií o tom, jak Západ vnímá Orient. Je to dané jeho vizuální stránkou, film se stal mocným prostředkem zobrazení kulturních stereotypů. Film vytvořil širokou škálu ustálených schémat schopných stálého opakování stereotypů v Orientu. Tato práce podává krátký přehled nejdůležitějších orientálních …více
Abstract:
This work analyzes the relation of stereotypes and reality in films. From Said’s Orientalism on, there has been an immense amount of critical works written on how the West has imagined the Orient. Given its visual nature, film is a powerful medium for the visualization of cultural stereotypes. Since its birth cinema has accumulated a great range of fixed schemata for perpetuating stereotypes of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta