Bc. Pavla Mikudimová

Bachelor's thesis

Lidská důstojnost a umírání

Human dignity and dying
Abstract:
Bakalářská práce nese název „Lidská důstojnost a umírání“. Má charakter teoreticko-průzkumné práce. V teoretické části se zabývám tím, jak by bylo možno zlepšit podmínky našeho posledního loučení se světem, tak aby se stalo humánnějším. Zaměřuji se na problematiku a potřeby umírajících, protože zdraví lidé nad tímto neuvažují a právě proto je nutno o těchto věcech mluvit, nenechat se zaskočit. Mnoho …more
Abstract:
Title of my bachelor´s work is „Human Dignity and Dying“ with theoretical and investigatory character. In the theoretical part I deal with improving of condition of our final departure from life, how to adopt it to be more human. I focus on the needs of dying people because healthy people do not contemplate about this problem and that is why it is necessary to speak about these things, not to be caught …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2008
  • Supervisor: Mgr. Olga Černá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta