Bc. Jana Pejchalová

Master's thesis

Ženské organizace a společenské postavení žen v českém prostředí v letech 1945 - 1989

The womens organizations and the status of women in the czech countries in the years of 1945 - 1989
Anotácia:
Magisterská diplomová práce usiluje o celkové rozšíření poznatků vztahujících se ke společenskému postavení žen v dějinách. Zaměřuje se převážně na aktivity oficiálního Československého svazu žen za komunismu v českých zemích. Na základě předních aktivit svazu rozebírá i společenské postavení ženy ve zkoumaném období, které je určující svébytnou komunistickou ideologií. Stěžejním problémem práce je …viac
Abstract:
The dissertation aims at general extension of knowledge refered to status of women in the history. Predominantly it concentrates on the activities of the oficial Czechoslovakian union of women durint the communism in the czech countries. In the base of the main activities of the union analyses the status of women in the examining epoch which is specific of peculiar communist ideology. The principial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / History