Bc. Ivana Březinová

Diplomová práce

Spolková činnost sudetských Němek v Československu 1918-1938. Svaz německých ženských spolků a Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen.

Activities of Sudetengerman Women in Czechoslovakia 1918-1938. Confederation of German Women's Federations and Federation of University Women.
Anotace:
Předmětem této práce je spolková činnost sudetských Němek v Československu mezi lety 1918 a 1938. Vedoucí pozici v této oblasti měl zaujmout Svaz německých ženských spolků v Československé republice, jakožto střešní organizace hájící zájmy československých občanek německé národnosti. Svaz německých ženských spolků představoval paralelu k české Ženské národní radě. Tyto organizace spolu nespolupracovaly …více
Abstract:
The topic of this thesis are the activities of sudetengerman women in Czechoslovakia 1918-1938. The leading role had the Confederation of German Women's Federations in Czechoslovakia as an organisation defending interests of czechoslovakian female citizens of geman nationality. The Confederation was a parallel organisation to the czech National Council of Women. These organisations did not cooperate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta