Bc. Zuzana Červenková

Bachelor's thesis

Vnitrostátní obchodování s dětmi v Čínské lidové republice v kontextu moderního otroctví

Intrastate Child Trafficking in China
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na vnitrostátní obchodování s dětmi v Čínské lidové republice v kontextu moderního otroctví. První část práce se věnuje teoretickému základu problematiky, která zahrnuje základní klasifikaci obchodu s lidmi, jenž je pro předkládanou práci stěžejní. Další část se zabývá konkrétní případovou studií - Čínskou lidovou republikou. Jedná se o analytickou práci, která se soustředí především …viac
Abstract:
This work is focused on child internal trafficking in People´s Republic of China in the context of modern slavery. The first part of the thesis is aimed at theoretical basis of the topic, including general classification of human trafficking, which is crucial for this work. The next part deals with our case study - People´s Republic of China. This is analytical work, which focuses on the process and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Maďar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií