Bc. Róbert Piroška

Bakalářská práce

Daň z pridanej hodnoty v Českej republike a vo vybraných štátoch

Value added tax in the Czech Republic and selected countries
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the development of value added tax in the Czech Republic and in selected European Union countries. The selected countries are the Slovak Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary. For the elaboration of the bachelor thesis data from the database of the selected states, mainly from the Ministry of Finance, financial administration, directives …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vývoja dane z pridanej hodnoty v Českej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie. Vybranými štátmi sú Slovenská republika, Poľská republika a Maďarská republika. K spracovaniu bakalárskej práce sú využívané dáta z databáze vybraných štátoch, predovšetkým ministerstva financií, finančnej správy, smerníc z ostatne verejne dostupných databázy, webových stránok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/sot4n/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robert Gryga, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné