Mgr. Zlatica Konôpková

Bakalářská práce

Diferenciální rovnice v makroekonomii

Differential equations in macroeconomics
Abstract:
This thesis focuses on options for modeling macroeconomic processes using differential equations. The first part introduces the necessary theory of first-order differential equations and autonomous systems. The economic part gradually introduces specific models, Harrod-Domar and Solow-Swan model of economic growth and Goodwin model of business cycles. There are always specified assumptions, the derivation …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na možnosti modelování makroekonomických procesů pomocí diferenciálních rovnic. První část uvádí potřebnou teorii z oblasti diferenciálních rovnic 1. řádu a autonomních systémů. Ekonomická část postupně představuje konkrétní modely, Harrodův-Domarův a Solowův-Swanův pro ekonomický růst a Goodwinův pro hospodářské cykly. Vždy jsou uvedeny předpoklady, odvození modelu, závěry a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta