Theses 

Řízení rizik moderního managementu v podnikové praxi – Bc. Richard Vlasák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Richard Vlasák

Diplomová práce

Řízení rizik moderního managementu v podnikové praxi

Anotace: Identifikace rizik je nezbytná pro plynulý a bezporuchový průběh činností v podnicích. Pouze na jejím základě se mohou provádět opatření, která pomáhají vzniklá rizika řešit a tak zajistit společnostem udržení si konkurenčního postavení. Vyhýbání se a ignorování vzniklých problémů může mít za následek jen jejich hromadění, které může ovlivnit průběh celého „výrobního“ procesu, následkem kterého dochází k pomalému úpadku společnosti. Práce řeší návrh jak snížit rizika v konkrétní organizaci, přičemž jsou zohledněny poznatky z literárních a internetových zdrojů, konzultace s odborníky z praxe a také z vlastního pohledu na danou problematiku. Výsledná opatření mohou být prospěšná mnohým jiným společnostem s podobným zaměřením, které řeší stejné problémy, jako jsou řešeny v této práci.

Abstract: Risk identification is essential for smooth and trouble-free operation of businesses. Only on its basis can effective measures be taken to help resolve the respective risks, thereby ensuring that companies remain competitive. Avoiding and ignoring emerging problems can only result in their accumulation, which can affect the course of the whole "production" process, resulting in a slow decline of a company. This paper deals with a proposal which would reduce risks in a particular organization, taking into consideration knowledge from literary and internet resources, consultations with practitioners, and also my own viewpoint on the given issue. The resulting measures can be beneficial to many other companies with similar focus which deal with the same issues as the ones solved in this paper.

Klíčová slova: riziko, riziková analýza, řízení rizika, risk, risk analysis, risk management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Denis Drexler, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz