Lucia Schwarzová

Bakalářská práce

Risk management spoločnosti AVON Cosmetics

Risk management spoločnosti AVON Cosmetics
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením rizík pôsobiacich na spoločnosť Avon Cosmetics. Pozornosť je venovaná rizikám vyplývajúcim z podnikateľskej činnosti spoločnosti. V teoretickej časti je vymedzený pojem risk management, jeho jednotlivé fázy a začlenenie do chodu organizácií. Práca sa ďalej zaoberá teoretickému chápaniu vybraných skupín rizík s ohľadom na vybranú spoločnosť.Hlavným cieľom praktickej …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the risk management of the Avon Cosmetics company. Attention is paid to the risks arising from the company's business activity. In the theoretical part, the concept of risk management is defined, as well as its individual phases and the incorporation into functioning of organizations. The thesis also deals with the theoretical understanding of selected risk groups with …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením rizík pôsobiacich na spoločnosť Avon Cosmetics. Pozornosť je venovaná rizikám vyplývajúcim z podnikateľskej činnosti spoločnosti. V teoretickej časti je vymedzený pojem risk management, jeho jednotlivé fázy a začlenenie do chodu organizácií. Práca sa ďalej zaoberá teoretickému chápaniu vybraných skupín rizík s ohľadom na vybranú spoločnosť.Hlavným cieľom praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Ducháčková
  • Oponent: Vojtěch Fučík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73616

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví