Marcel Hubinský

Bakalářská práce

3D rekonštrukcia povrchu buniek hypokotylov Arabidopsis thaliana so zmenenými hladinami cytokinínov

3D rekonstrukce povrchu buněk hypokotylů Arabidopsis thaliana se změněnými hladinami cytokininů
Anotace:
Rostliny jsou mnohobuněčné organismy, které důsledně kontrolují svůj růst a morfogenézi na produkci zralých orgánů, a tím dosažení pohlavně dospělého jedince. Na úrovni buněk se vývoj rostlin skládá ze dvou hlavních procesů, proliferace buněk a expanze buněk. Rozdíly v načasování, rychlosti a rozestupech těchto vývojových procesů určují konečnou velikost a strukturu jednotlivých rostlinných orgánů …více
Abstract:
Plants are multicellular organisms, which tightly control their growth and morphogene-sis to successfully accomplish the final reproductive individual plant. At the cellular level, plant development consists of two main processes, cell proliferation and cell ex-pansion. Differences in the timing, rate and spacing of these developmental processes determine the final size and structure of plants organs …více
Abstract:
Rastliny sú mnohobunkové organizmy, ktoré dôsledne kontrolujú svoj rast a morfogenézu na produkciu zrelých orgánov, a tým dosiahnutie pohlavne dospelého jedinca. Na úrovni buniek sa vývoj rastlín skladá z dvoch hlavných procesov, proliferácie buniek a expanzie buniek. Rozdiely v načasovaní, rýchlosti a rozostupoch týchto vývojových procesov určujú konečnú veľkosť a štruktúru jednotlivých rastlinných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Skalák, Ph.D.
  • Oponent: Ivan Luptovčiak, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta