Bc. Martin Kuncl

Bakalářská práce

Režim nejvyšších výhod a režim národní jako základní nástroje fungování GATT

Most favorite nation and national treatment as basic instruments of GATT
Anotace:
Cílem práce je popis aplikace zásady nediskriminace v rámci GATT a WTO, který se projevuje zejména v režimu nejvyšších výhod a národním režimu. Práce popisuje historický vývoj těchto režimů, jejich vymezení ve smlouvách GATT, GATS a TRIPS včetně výjimek i diskuzi nad výhodami a nevýhodami zásady nediskriminace zejména na příkladu nepodmíněného režimu nejvyšších výhod. Práce se také detailněji věnuje …více
Abstract:
The paper deals with the application of non-discrimination principle in GATT and WTO, which is represented mainly in the most-favourite-nation treatment and the national treatment. The paper encompasses description of historical background of those treatments, their definition under GATT, GATS and TRIPS including the system of exceptions from their application, and also a discussion about the advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta