Bc. Jakub Radina

Bakalářská práce

Fyzioterapie u sclerosis multiplex

Physiotherapy in multiple sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá onemocněním sclerosis multiplex. Je členěná na 2 hlavní části. Část teoretickou, ve které je nemoc definována obecně, jsou zde také uvedeny nejnovější poznatky o sclerosis multiplex. Řízení pohybu z CNS je zde také popsáno. Ve druhé části se práce zaměřuje na praktickou stránku rehabilitace pacienta se sclerosis multiplex, včetně možnosti vyšetření a terapie. Vlastní kazuistika …více
Abstract:
This thesis deals with the disease called multiple sclerosis. There are two main parts. Theoretical part, in which the disease is generally defined, are also given the latest findings on multiple sclerosis. Movement control of the CNS is also part of the thesis. In the second part of the thesis focuses on practical aspects of the rehabilitation of patients with multiple sclerosis. Including possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Milan Kos
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií