Bc. Radim Kovář

Diplomová práce

Dřevostavba rodinného domu

A wooden family house
Anotace:
Diplomová práce řeší vypracování návrhu dřevostavby rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez podsklepení, se sedlovou střechou. Navrženou dřevostavbu tvoří kombinace dvou konstrukčních systémů. Jedná se o kombinaci masivního roubeného konstrukčního systému se systémem rámové dřevostavby. V obou případech se jedná o konstrukci difuzně uzavřenou. Práce se dělí na dvě části, a to na část textovou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a construction of a wooden family house design. It is about two – storey house without cellars and with a saddle roof. The designed wooden building consists of combinations of two construction systems. This is the combination of a solid timbered construction system with a system of a frame wooden house. In both cases it is about difussely closed construction. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva