Filip Ferbr

Bachelor's thesis

Budování značky

Brandbuilding
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje tématice budování značky v kontextu trhu malých audiovizuálních produkcí. Cílem práce je připravit východiska pro navržení nové osobní značky audiovizuální produkce, která je předmětem podnikání autora této práce. Autor se v teoretické části zaměřuje na definici pojmu značka, její historii a hodnotu. V praktické části pak provádí rozsáhlý kvalitativní výzkum zaměřený …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of brand building in the context of the market for small audiovisual productions. The aim of the thesis is to prepare the basis for designing a new personal brand of audiovisual production which is the subject of the author´s enterprise. In the theoretical part, the author focuses on the definition of the brand, its history and its value. In the practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ferbr, Filip. Budování značky. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe