Bc. Daniela Hrdličková

Diplomová práce

Marketingová komunikace v potravinářském průmyslu

Marketing Communication in Food Industry
Anotace:
Marketingová komunikace je v dnešním hyperkonkurenčním prostředí klíčovou součástí řízení podniku. Pokud je správně nastavena a efektivně využívána, dopomůže podniku kúspěchu na trhu, jelikož prostřednictvím marketingové komunikace jsou budovány vztahy se zákazníky, posilování pozitivního vnímání společnosti a celková konkurence schopnost. Cílem této práce je navržení marketingové komunikace, která …více
Abstract:
In today’s hyper-competitive environment, marketing communication is a key part of business management. If it is properly set up and effectively used, it will help a company succeed in the marketplace, as through marketing communication, relationships with customers, strengthening the positive perception of the company and overal competitiveness are bulit. The aim of this work is to design a marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní