Bc. Veronika Rálišová

Diplomová práce

Současný stav příprav na mezinárodní dohodu Basel III

The current status of preparations for Basel III international agreement
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj mezinárodní dohody Basel III. Celý tento koncept navazuje na již zastaralou dohodu Basel II, která vzhledem k současným potřebám a požadavkům na finanční stabilitu trhů a po zkušenostech z nedávné finanční krize není zcela dostačující. První část práce se zabývá likviditou obchodních bank, vysvětlením jednotlivých druhů bankovních rizik a definováním bankovního …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the development of the international Basel III. This whole concept builds on the already outdated Basel II agreement, which due to the current needs and requirements for financial stability and market experience of the recent financial crisis is not entirely satisfactory. The first part deals with the liquidity of commercial banks, explaining the various types of banking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby